1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Văn học
  4.  › 
  5. Thơ

Thơ

Sinh năm 1957, bác sĩ, hiện sống tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Đã in 9 tập thơ tại NXB Hội Nhà văn: Hoa đỏ trên lối cũ, Anh của những giấc mơ, Biển và anh, Bốn mùa thơ, Hoa cải bay đi - Như thuở ban đầu, Gánh đời, Đánh thức mùa yêu, Đi qua mùa thu.

Sinh năm 1957, bác sĩ, hiện sống tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Đã in 9 tập thơ tại NXB Hội Nhà văn: Hoa đỏ trên lối cũ, Anh của những giấc mơ, Biển và anh, Bốn mùa thơ, Hoa cải bay đi - Như thuở ban đầu, Gánh đời, Đánh thức mùa yêu, Đi qua mùa thu.

Sinh năm 1950, hiện sống tại Hà Nội; Cựu chiến binh chống Mỹ. Đã in 2 tập thơ: Giọt thời gian - NXB Hội Nhà văn 2018; Lục bát giao mùa - NXB Hội Nhà văn 2019; Có nhiều thơ in báo Trung ương và Hà Nội.

Sinh năm 1950, hiện sống tại Hà Nội; Cựu chiến binh chống Mỹ. Đã in 2 tập thơ: Giọt thời gian - NXB Hội Nhà văn 2018; Lục bát giao mùa - NXB Hội Nhà văn 2019; Có nhiều thơ in báo Trung ương và Hà Nội.

Sinh năm 1950, hiện sống tại Hà Nội; Cựu chiến binh chống Mỹ. Đã in 2 tập thơ: Giọt thời gian - NXB Hội Nhà văn 2018; Lục bát giao mùa - NXB Hội Nhà văn 2019; Có nhiều thơ in báo Trung ương và Hà Nội.

Sinh năm 1950, hiện sống tại Hà Nội; Cựu chiến binh chống Mỹ. Đã in 2 tập thơ: Giọt thời gian - NXB Hội Nhà văn 2018; Lục bát giao mùa - NXB Hội Nhà văn 2019; Có nhiều thơ in báo Trung ương và Hà Nội.

Sinh năm 1952, là kỹ sư xây dựng, hiện sống tại Hà Nội. Đã in 7 tập thơ ở NXB Hội Nhà văn: Duyên quê, Đêm cuối, Có một mùa yêu, Lắng nghe thời gian, Mùa ong làm mật, Tiếng thu, Như thuở ban đầu. Có nhiều thơ in báo Trung ương và địa phương.

Sinh năm 1952, là kỹ sư xây dựng, hiện sống tại Hà Nội. Đã in 7 tập thơ ở NXB Hội Nhà văn: Duyên quê, Đêm cuối, Có một mùa yêu, Lắng nghe thời gian, Mùa ong làm mật, Tiếng thu, Như thuở ban đầu. Có nhiều thơ in báo Trung ương và địa phương.

Sinh năm 1952, là kỹ sư xây dựng, hiện sống tại Hà Nội. Đã in 7 tập thơ ở NXB Hội Nhà văn: Duyên quê, Đêm cuối, Có một mùa yêu, Lắng nghe thời gian, Mùa ong làm mật, Tiếng thu, Như thuở ban đầu. Có nhiều thơ in báo Trung ương và địa phương.

Thể thơ Haiku Nhật Bản là một thể thơ truyền thống hàm súc, chỉ có 17 âm tiết, thường được viết thành 3 dòng, là thể thơ rất được ưa chuộng tại Nhật từ nhiều thế kỷ trước và hiện nay đã được phát triển ra hơn 40 nước trên thế giới. Câu lạc bộ Thơ Haiku Việt Nam cũng đã được thành lập từ hơn 10 năm nay, do nhà thơ Đinh Nhật Hạnh chủ trì. Cách đây 5 năm, CLB đã tổ chức một cuộc họp mặt giao lưu rất thành công tại Hà Nội, với nhiều nhà thơ thế giới và nhân sĩ trí thức yêu mến thơ Haiku tham dự, trong đó có mặt nhà thơ Nhật Bản nổi tiếng Ban’ya Natsuishi - Chủ tịch Hiệp hội Thơ Haiku quốc tế. Chúng tôi xin giới thiệu một chùm thơ của các nhà thơ Haiku tên tuổi ở Nhật Bản (trích từ Tuyển tập Thơ Haiku thế giới, do nhà thơ tên tuổi Ban’ya Natsuishi của Nhật chọn và xuất bản năm 2014, gồm: 553 bài thơ của 188 tác giả trên 40 nước, được dịch ra tiếng Anh và đem sang trao tặng cho các thành viên tham dự tại cuộc họp mặt Thơ Haiku ở Hà Nội).

Thể thơ Haiku Nhật Bản là một thể thơ truyền thống hàm súc, chỉ có 17 âm tiết, thường được viết thành 3 dòng, là thể thơ rất được ưa chuộng tại Nhật từ nhiều thế kỷ trước và hiện nay đã được phát triển ra hơn 40 nước trên thế giới. Câu lạc bộ Thơ Haiku Việt Nam cũng đã được thành lập từ hơn 10 năm nay, do nhà thơ Đinh Nhật Hạnh chủ trì. Cách đây 5 năm, CLB đã tổ chức một cuộc họp mặt giao lưu rất thành công tại Hà Nội, với nhiều nhà thơ thế giới và nhân sĩ trí thức yêu mến thơ Haiku tham dự, trong đó có mặt nhà thơ Nhật Bản nổi tiếng Ban’ya Natsuishi - Chủ tịch Hiệp hội Thơ Haiku quốc tế. Chúng tôi xin giới thiệu một chùm thơ của các nhà thơ Haiku tên tuổi ở Nhật Bản (trích từ Tuyển tập Thơ Haiku thế giới, do nhà thơ tên tuổi Ban’ya Natsuishi của Nhật chọn và xuất bản năm 2014, gồm: 553 bài thơ của 188 tác giả trên 40 nước, được dịch ra tiếng Anh và đem sang trao tặng cho các thành viên tham dự tại cuộc họp mặt Thơ Haiku ở Hà Nội).

Thể thơ Haiku Nhật Bản là một thể thơ truyền thống hàm súc, chỉ có 17 âm tiết, thường được viết thành 3 dòng, là thể thơ rất được ưa chuộng tại Nhật từ nhiều thế kỷ trước và hiện nay đã được phát triển ra hơn 40 nước trên thế giới. Câu lạc bộ Thơ Haiku Việt Nam cũng đã được thành lập từ hơn 10 năm nay, do nhà thơ Đinh Nhật Hạnh chủ trì. Cách đây 5 năm, CLB đã tổ chức một cuộc họp mặt giao lưu rất thành công tại Hà Nội, với nhiều nhà thơ thế giới và nhân sĩ trí thức yêu mến thơ Haiku tham dự, trong đó có mặt nhà thơ Nhật Bản nổi tiếng Ban’ya Natsuishi - Chủ tịch Hiệp hội Thơ Haiku quốc tế. Chúng tôi xin giới thiệu một chùm thơ của các nhà thơ Haiku tên tuổi ở Nhật Bản (trích từ Tuyển tập Thơ Haiku thế giới, do nhà thơ tên tuổi Ban’ya Natsuishi của Nhật chọn và xuất bản năm 2014, gồm: 553 bài thơ của 188 tác giả trên 40 nước, được dịch ra tiếng Anh và đem sang trao tặng cho các thành viên tham dự tại cuộc họp mặt Thơ Haiku ở Hà Nội).

Thể thơ Haiku Nhật Bản là một thể thơ truyền thống hàm súc, chỉ có 17 âm tiết, thường được viết thành 3 dòng, là thể thơ rất được ưa chuộng tại Nhật từ nhiều thế kỷ trước và hiện nay đã được phát triển ra hơn 40 nước trên thế giới. Câu lạc bộ Thơ Haiku Việt Nam cũng đã được thành lập từ hơn 10 năm nay, do nhà thơ Đinh Nhật Hạnh chủ trì. Cách đây 5 năm, CLB đã tổ chức một cuộc họp mặt giao lưu rất thành công tại Hà Nội, với nhiều nhà thơ thế giới và nhân sĩ trí thức yêu mến thơ Haiku tham dự, trong đó có mặt nhà thơ Nhật Bản nổi tiếng Ban’ya Natsuishi - Chủ tịch Hiệp hội Thơ Haiku quốc tế. Chúng tôi xin giới thiệu một chùm thơ của các nhà thơ Haiku tên tuổi ở Nhật Bản (trích từ Tuyển tập Thơ Haiku thế giới, do nhà thơ tên tuổi Ban’ya Natsuishi của Nhật chọn và xuất bản năm 2014, gồm: 553 bài thơ của 188 tác giả trên 40 nước, được dịch ra tiếng Anh và đem sang trao tặng cho các thành viên tham dự tại cuộc họp mặt Thơ Haiku ở Hà Nội).

Thể thơ Haiku Nhật Bản là một thể thơ truyền thống hàm súc, chỉ có 17 âm tiết, thường được viết thành 3 dòng, là thể thơ rất được ưa chuộng tại Nhật từ nhiều thế kỷ trước và hiện nay đã được phát triển ra hơn 40 nước trên thế giới. Câu lạc bộ Thơ Haiku Việt Nam cũng đã được thành lập từ hơn 10 năm nay, do nhà thơ Đinh Nhật Hạnh chủ trì. Cách đây 5 năm, CLB đã tổ chức một cuộc họp mặt giao lưu rất thành công tại Hà Nội, với nhiều nhà thơ thế giới và nhân sĩ trí thức yêu mến thơ Haiku tham dự, trong đó có mặt nhà thơ Nhật Bản nổi tiếng Ban’ya Natsuishi - Chủ tịch Hiệp hội Thơ Haiku quốc tế. Chúng tôi xin giới thiệu một chùm thơ của các nhà thơ Haiku tên tuổi ở Nhật Bản (trích từ Tuyển tập Thơ Haiku thế giới, do nhà thơ tên tuổi Ban’ya Natsuishi của Nhật chọn và xuất bản năm 2014, gồm: 553 bài thơ của 188 tác giả trên 40 nước, được dịch ra tiếng Anh và đem sang trao tặng cho các thành viên tham dự tại cuộc họp mặt Thơ Haiku ở Hà Nội).

Thể thơ Haiku Nhật Bản là một thể thơ truyền thống hàm súc, chỉ có 17 âm tiết, thường được viết thành 3 dòng, là thể thơ rất được ưa chuộng tại Nhật từ nhiều thế kỷ trước và hiện nay đã được phát triển ra hơn 40 nước trên thế giới. Câu lạc bộ Thơ Haiku Việt Nam cũng đã được thành lập từ hơn 10 năm nay, do nhà thơ Đinh Nhật Hạnh chủ trì. Cách đây 5 năm, CLB đã tổ chức một cuộc họp mặt giao lưu rất thành công tại Hà Nội, với nhiều nhà thơ thế giới và nhân sĩ trí thức yêu mến thơ Haiku tham dự, trong đó có mặt nhà thơ Nhật Bản nổi tiếng Ban’ya Natsuishi - Chủ tịch Hiệp hội Thơ Haiku quốc tế. Chúng tôi xin giới thiệu một chùm thơ của các nhà thơ Haiku tên tuổi ở Nhật Bản (trích từ Tuyển tập Thơ Haiku thế giới, do nhà thơ tên tuổi Ban’ya Natsuishi của Nhật chọn và xuất bản năm 2014, gồm: 553 bài thơ của 188 tác giả trên 40 nước, được dịch ra tiếng Anh và đem sang trao tặng cho các thành viên tham dự tại cuộc họp mặt Thơ Haiku ở Hà Nội).

«1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10»

Tin mới cập nhật

Tin nổi bật

Logo

Trang tin tức tổng hợp mọi lĩnh vực của đời sống

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019.

Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nhà báo Trần Văn Chung

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0947 148 115 - Email: chungdulich@gmail.com

Thiết lập bởi: Hanh Nguyen CSC