1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Hà Nội
  4.  › 
  5. Tin tức Hà Nội

Hà Nội: Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020 - Triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2021

17/02/2021 - 2149 Lượt xem
Sáng 28/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo thành phố năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội.
Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020 - Triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2021

Các đại biểu trung ương và thành phố Hà Nội dự hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo thành phố năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tới tham dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Phuông – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương; Viện Lịch sử Đảng – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ngô Thị Thanh Hằng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVI theo dõi hướng dẫn Đảng bộ thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Phong – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND Thành phố; đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy; Văn phòng UBND Thành phố; Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố; Viện Kiểm sát Thành phố; Tòa án Nhân dân Thành phố… cùng các Đại biểu quận, huyện, thị ủy và các đơn vị, các nhân được khen thưởng công tác Tuyên giáo năm 2020.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Thành ủy, công tác tuyên giáo 2020 đã bám sát nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của Thủ đô, hoàn thành tốt công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo công tác xây dựng Đảng. Công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai các nghị quyết của Đảng được chú trọng, đi vào thực chất hiệu quả. Hoạt động tuyên truyền, báo chí, định hướng dư luận có nhiều đổi mới, sáng tạo. Đẩy mạnh phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cùng với đó, công tác tuyên giáo đã có nhiều đổi mới trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn trong các lĩnh vực của hệ thống tuyên giáo từ Thành ủy tới cơ sở; chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được nâng cao. Từ đó góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội của Thành phố; niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được nâng lên.

Năm qua, ngành Tuyên giáo Thủ đô còn chủ động tham gia, tích cực triển khai nhiệm vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Cụ thể, phối hợp tham mưu Thường trực Thành ủy tổ chức thành công 13 hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội do Thường trực Thành ủy chủ trì, đồng thời, chỉ đạo báo chí Hà Nội xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ thành phố.

Ngoài ra, ngành Tuyên giáo Thủ đô còn chỉ đạo định hướng công tác tuyên truyền, báo chí xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội; duy trì và nâng cao chất lượng công tác điểm báo hằng ngày và tổng hợp, báo cáo tình hình báo chí phản ánh về các vấn đề, vụ việc bức xúc, vụ việc nóng liên quan đến Hà Nội…

Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020 - Triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2021

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông đánh giá cao những kết quả ngành Tuyên giáo Thủ đô đạt được trong năm 2020. Trong đó, nổi bật là tham mưu, phối hợp tổ chức các sự kiện trọng đại của đất nước và Thủ đô; góp phần giúp thành phố kiểm soát tốt dịch Covid-19 và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. “Những kết quả trên góp phần vào thành tích chung của ngành Tuyên giáo cả nước năm 2020”, đồng chí Võ Văn Phuông nhấn mạnh.

Cho biết 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và Thủ đô Hà Nội, đồng chí Võ Văn Phuông đề nghị ngành Tuyên giáo thành phố thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ công tác lớn, trong đó cần nỗ lực phát huy các kết quả đạt được trong năm 2020, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để góp phần cùng Đảng bộ thành phố vượt qua khó khăn để ổn định tình hình tư tưởng, chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo; nâng cao khả năng dự báo, nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả trong định hướng tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng...

Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020 - Triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2021

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao những kết quả công tác Tuyên giáo thành phố đạt được trong năm qua. Điểm lại 3 kết quả nổi bật cũng là những kinh nghiệm cần phát huy thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho rằng, ngành Tuyên giáo thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm đề ra từ đầu năm. Đó là tạo niềm tin, tạo đồng thuận, bầu không khí tích cực để thực hiện thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

"Những kết quả công tác Tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Thủ đô trong năm 2020", Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Tán thành với đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân đã được chỉ ra, đồng chí Nguyễn Văn Phong chỉ đạo ngành Tuyên giáo thành phố tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Trước hết, cần tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sắp tới, trong đó phải làm rõ được các điểm mới trong quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, thành phố trên các lĩnh vực.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy khẩn trương cập nhật, căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tham gia tích cực, chất lượng cao với 10 chương trình công tác lớn của thành phố, trong đó có 3 chương trình liên quan trực tiếp. Ban Thường vụ Thành ủy bước đầu xác định trong nhiệm kỳ này sẽ ban hành 2 nghị quyết chuyên đề, trong đó có 1 nghị quyết về lĩnh vực văn hóa, giao cho Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, thể hiện sự quyết tâm rất cao của Thành ủy đối với lĩnh vực văn hóa, tiếp nối kết quả từ các nhiệm kỳ trước. Do vậy, Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung vấn đề này để tham mưu, trình Thành ủy ban hành nghị quyết trong năm 2021.

Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020 - Triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2021

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; đồng thời cho biết sẽ chủ động, sáng tạo, kịp thời tham mưu, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020 - Triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2021
Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020 - Triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2021

Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức ký kết Chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với HĐND, UBND thành phố, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội.
Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020 - Triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2021
Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020 - Triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2021
Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020 - Triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2021
Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020 - Triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2021
Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020 - Triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2021

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã trao tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 17 cá nhân; UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2020 cho 10 tập thể, tặng Bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2020…

Sơn Dương/Người Hà Nội

http://nguoihanoi.com.vn/ha-noi-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-tuyen-giao-nam-2020-trien-khai-nhiem-vu-phuong-huong-nam-2021_263823.html

d654

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019.

Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nhà báo Trần Văn Chung

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0947 148 115 - Email: chungdulich@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)