1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Hà Nội
  4.  › 
  5. Tin tức Hà Nội

Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội: Xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

17/11/2020 - 2598 Lượt xem
Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) Đảng bộ Thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 12 đến 13/10/2020 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô. Gần 500 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 45 vạn đảng viên toàn Đảng bộ Thủ đô đã tới tham dự Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội
 
Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố (2015 - 2020); quyết định mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Thành ủy khóa XVI, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Đại hội XVII có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định quyết tâm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng… xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Hà Nội tự hào là nơi hội tụ, kết tinh và toả sáng của vùng đất địa linh nhân kiệt, hội tụ nhân tài của đất nước; làm nên một hình ảnh tiêu biểu của cả nước, một "Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người"; là "Thành phố vì hoà bình" và nay Hà Nội là "Thành phố sáng tạo". Đây chính là nguồn sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển Thủ đô trong thời gian tới. Do đó cần khơi dậy lòng tự hào, tình yêu, tinh thần trách nhiệm với Hà Nội; tuyên truyền trong dân, giáo dục thế hệ trẻ; nêu cao lòng tự trọng, tự tin, từ đó thấy rõ trách nhiệm với Hà Nội. Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại, tôn trọng pháp luật. Người Hà Nội phải sống thực sự có văn hoá, tiêu biểu cho văn hoá dân tộc. Đó là lối sống nhân ái, nghĩa tình, thuỷ chung, trong sáng, lịch sự.  Hà Nội cần mở rộng quan hệ với thủ đô các nước, tăng cường quảng bá về Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội với bạn bè quốc tế, tạo tiền đề cho việc mở rộng quan hệ đối ngoại, giao lưu quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Thủ đô, của đất nước ta trên trường quốc tế”. 
 
“Sinh thời, Bác Hồ cũng thường căn dặn Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các đảng bộ khác, cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải cố gắng  làm sao cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khoẻ cả về vật chất và tinh thần” -  Nhắc lại lời dặn của Bác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn Đảng bộ và nhân dân Hà Nội thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của Người, làm cho bằng được điều đó, đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 
Thay mặt Đại hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Vương Đình Huệ , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội (khoá XVI) cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với Thành phố Hà Nội; đồng thời, nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những ý kiến phát biểu chỉ đạo quan trọng, tâm huyết, sâu sắc của đồng chí để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo chính trị và Nghị quyết của Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội xin hứa với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng ta; truyền thống văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị của Thủ đô, tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thống nhất, chủ động, sáng tạo, hành động quyết liệt, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, thực hiện và thực hiện bằng được các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, tạo cho được những chuyển biến căn bản về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những vấn đề dân sinh bức xúc nhằm nâng cao phúc lợi xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu, sự mong đợi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng như các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Thủ đô”.
 
Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận đóng góp nhiều ý kiến xây dựng các Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực; có tinh thần trách nhiệm cao; có tư duy đổi mới; những người luôn đặt lợi ích chung của Đảng và Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đáp ứng yêu cầu về số lượng và cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị; vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa bảo đảm có sự kế thừa, chuyển tiếp và phát triển, để có sự kết hợp tốt nhất về độ tuổi và kinh nghiệm giữa các thế hệ cán bộ; lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố. Trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2025: Xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng: dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, có nhiều sản phẩm với hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại, môi trường bền vững. Văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc; quan hệ đối ngoại được mở rộng, nâng cao vị thế và uy tín của Thủ đô. Phát huy vai trò đầu tàu, trung tâm phát triển của Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.
 
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bầu ra 16 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí Vương Đình Huệ tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tuyệt đối. Bốn đồng chí gồm: Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khóa XVI; Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy khóa XVI; Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy khóa XVI; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố khóa XVI được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Người Hà Nội
http://nguoihanoi.com.vn/dai-hoi-dai-bieu-lan-thu-xvii-dang-bo-thanh-pho-ha-noi-xay-dung-thu-do-ha-noi-ngay-cang-giau-dep-van-minh-hien-dai_262947.html

54v2

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019.

Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nhà báo Trần Văn Chung

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0947 148 115 - Email: chungdulich@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)