1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Thời sự

Huyện Lạng Giang (Bắc Giang): Bài học kinh nghiệm nhìn lại sau 9 năm triển khai xây dựng nông thôn mới

20/09/2020 - 2141 Lượt xem
Trên cơ sở những kết quả quan trọng đạt được sau 9 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 – 2019, từ những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND huyện Lạng Giang

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, trải qua 9 năm nổ lực, phấn đấu huyện Lạng Giang đã đạt được những kết quả nổi bật, điển hình là toàn huyện đã huy động hơn 1.900 tỷ đồng thực hiện chương trình này. Trong đó, nhân dân đóng góp khoảng 800 tỷ đồng và hiến hơn 740 nghìn m2 đất, hàng chục nghìn ngày công để xây dựng các công trình phúc lợi. Qua đó, diện mạo nông thôn trên địa bàn các xã đã ngày càng khang trang sạch đẹp.

Toàn huyện cứng hóa 1.160 km đường giao thông, nâng tỷ lệ cứng hóa giao thông nông thôn của huyện đạt 89%. 100% trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 99,6%. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn, có liên kết sản xuất theo chuỗi, góp phần nâng cao thu nhập người dân. Hiện giá trị bình quân trên một đơn vị diện tích đất canh tác là hơn 126 triệu đồng/ha. Thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,12%. Huyện không để nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Đến tháng 10/2019, huyện Lạng Giang đã hoàn thành 9/9 tiêu chí nông thôn mới.

Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến, văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và từng bước nâng cao. Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai tích cực và đạt kết quả quan trọng.

Ghi nhận những kết quả đó, ngày 25/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới, đây cũng là huyện thứ hai của tỉnh Bắc Giang về đích nông thôn mới. Cùng với đó, Chủ tịch nước cũng đã trao tặng huân chương lao động hạng Ba cho huyện Lạng Giang. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng cờ thi đua và thưởng 1 tỷ đồng cho cán bộ và nhân dân huyện Lạng Giang, tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 có nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Tồn tại hạn chế và nguyên nhân

Tại các hội nghị về xây dựng NTM cấp tỉnh, huyện và cấp cơ sở, bên cạnh những con số, sự kiện khẳng định thành công của công cuộc xây dựng NTM, luôn xuất hiện những băn khoăn, trăn trở những tồn tại hạn chế cần được khắc phục, có thể kể đến như: việc huy động, sử dụng nguồn lực để triển khai thực hiện xây dựng NTM của một số xã còn gặp khó khăn do đó ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới. Một số xã còn khó khăn trong việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân, đặc biệt là thực hiện mô hình phát triển sản xuất. Chưa chú trọng đúng mức để phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, phát triển văn hóa, cải thiện môi trường,...

Liên kết, hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ còn hạn chế. Hiệu quả hoạt động của một số hợp tác xã nông nghiệp chưa cao, đã tổ chức sản xuất nhưng chưa gắn kết được nhiều với thị trường đầu ra. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa phát triển mạnh. Chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào nông nghiệp.

Những hạn chế xuất phát từ nguyên nhân khách quan và chủ quan như việc huy động nguồn kinh phí còn khó khăn, nguồn lao động, công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới ở một số xã chưa liên tục và sâu rộng; trong quá trình triển khai thực hiện còn có việc một số cơ quan, đơn vị chưa có sự phối hợp nhịp nhàng, chưa kịp thời giúp các xã tháo gỡ vướng mắc, khó khăn; công tác thông tin, báo cáo của một số xã chưa kịp thời, nhất là những bất cập, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới về các cơ quan chuyên môn, UBND, Ban chỉ đạo huyện để giải quyết kịp thời...

Bài học kinh nghiệm

Xây dựng NTM đã khó, nhưng duy trì NTM bền vững lại càng khó hơn, do đó việc rút ra những bài học kinh nghiệm qua quá trình triển khai thực hiện là rất cần thiết. Từ những hạn chế trong chương trình xây dựng NTM của huyện Lạng Giang có 6 bài học kinh nghiệm được đúc kết cụ thể:

Thứ nhất, phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự tham gia tích cực và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện.

Thứ hai, phải làm tốt công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM. Xác định rõ người dân là chủ thể để xây dựng NTM và đối tượng hưởng lợi chính là cộng đồng dân cư khu vực nông thôn, nhà nước chỉ đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và có cơ chế hỗ trợ một phần. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội. Phối hợp tốt với các lực lượng quân đội trên địa bàn làm công tác dân vận, giúp các xã xây dựng nông thôn mới. Phải có phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho mỗi cơ quan, tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng nông thôn mới. Nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

Thứ ba, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, dân chủ từ việc xây dựng đồ án quy hoạch đến xây dựng đề án, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện. Đặc biệt phải công khai minh bạch rõ các nguồn vốn để nhân dân được biết và chủ động tham gia đóng góp, thực hiện tốt vai trò giám sát của cộng đồng.

Thứ tư, phát huy tinh thần sáng tạo của nhân dân, khuyến khích, huy động tối đa sự hỗ trợ, đóng góp của doanh nghiệp,cá nhân tạo nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” để khích lệ mọi tầng lớp nhân dân tham gia hiến đất, tài sản và đóng góp công sức, kinh phí... xây dựng nông thôn mới.

Thứ năm, tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong xây dựng nông thôn mới: Chú trọng công tác xây dựng và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt ở các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở, cán bộ chuyên trách nông thôn mới, bí thư chi bộ, trưởng thôn.

Thứ sáu, thường xuyên kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục. Gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Kịp thời biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng nhấn mạnh: “Đạt được xã NTM là một bước đà để từ đó tiếp tục nâng cao mức sống của người dân cả về vật chất lẫn tinh thần. Khi người dân có cuộc sống sung túc thì đó mới là mục tiêu của NTM”. Mong rằng từ những bài học kinh nghiệm được đúc rút từ thực tiễn, huyện Lạng Giang tiếp tục giữ vững những thành quả đã đạt được từ đó nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Nguyễn Nhất/Môi trường & Xã hội

http://moitruongvaxahoi.vn/huyen-lang-giang-bac-giang-bai-hoc-kinh-nghiem-nhin-lai-sau-9-nam-trien-khai-xay-dung-nong-thon-moi-1760698698.html

d654

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019.

Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nhà báo Trần Văn Chung

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0947 148 115 - Email: chungdulich@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)